Nadační fond Mocná lípa, IČO: 108 01 383, vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou N 1936

Účelem nadačního fondu je shromažďování finančních prostředků za účelem veřejně prospěšné i dobročinné podpory jednotlivců a organizací, kteří takovou podporu potřebují. Nadační fond příjemce podpory aktivně vyhledává a také žádosti o podporu sám přijímá. Nadační fond k plnění svého účelu může realizovat též své vlastní projekty.